Peranan Seorang Guru Sebagai Pemimpin

Rating: 95% 2954


PERSEPSI GURU TERHADAP PROFESION PERGURUAN MASA KINI

Jadual 1: Peratus Dan Min Respons Aspek Kerjaya Sebagai Seorang Guru Item Pernyataan Kekerapan & Peratus (N=100) SS S TP TS STS Min 1 Profesion perguruan merupakan

Download - Wed, 29 Apr 2015 01:37:00 GMT

Jurnal Pengajian Umum Bil. 9 57 Peranan guru dalam memupuk ...

Jurnal Pengajian Umum Bil. 9 57 Peranan guru dalam memupuk kreativiti pelajar MOHAMAD MOHSIN MOHAMAD SAID & NASRUDDIN YUNOS ABSTRACT The development of creative and ...

Download - Sat, 02 May 2015 14:26:00 GMT

kepemimpinan - Direktori File UPI

3 jalan bagi kelompoknya untuk mencapai tujuan dan bahwa kebutuhan warganya tidak terpenuhi. 3. Fungsi Kepemimpinan 1. Pemimpin sebagai eksekutif ( executive Leader)

Download - Sun, 03 May 2015 10:36:00 GMT

PERANAN PEMIMPIN DALAM MENYEDIAKAN PENDIDIKAN ABAD KE-21 ...

sub tema: peranan pemimpin dalam menyediakan pendidikan abad ke-21 tajuk kertas kajian: gaya kepimpinan pengetua dalam menjayakan penyediaan pendidikan

Download - Mon, 04 May 2015 06:31:00 GMT

Pendekatan Terkini Kepimpinan Karismatik dalam Pengurusan ...

Longman Dictionary of Contemporary English pula memberikan maksud Karisma sebagai satu kuasa peribadi atau daya tarikan yang kuat yang membolehkan seseorang itu ...

Download - Tue, 05 May 2015 18:04:00 GMT

PENGUPAYAAN KEPEMIMPINAN GURU DI SEKOLAH - Faculty of ...

boleh menjadi pakar rujuk yang sentiasa menjadi sumber profesionalisme dalam kalangan guru-guru di sekolah. Kemahiran yang ada juga dapat membantu pengajarannya untuk ...

Download - Sun, 03 May 2015 23:00:00 GMT

BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan - Welcome to Universiti ...

BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Kokurikulum merupakan suatu aktiviti dan pengalaman pendidikan yang dilaksanakan diluar bilik darjah. Menurut Abd.Alim (1995 ...

Download - Thu, 30 Apr 2015 05:10:00 GMT

Isu-isu semasa kepimpinan dalam pendidikan

pada peringkat kebangsaan kerana tanggungjawab mengatasinya jatuh di bahu pemimpin ataupun ketua sesebuah institusi pendidikan. Salahuddin Ayub (2006) telah ...

Download - Fri, 01 May 2015 10:31:00 GMT

AMALAN KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL: PERSPEKTIF ...

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 10 juku.um.edu.my JuKu AMALAN KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL: PERSPEKTIF PEMIMPIN

Download - Tue, 05 May 2015 15:20:00 GMT

MOHAMAD RODZI ABD RAZAK - - UKM Journal Article Repository

Kenichi Ohmae menyifatkan abad ke 20 dan awal abad ke 21 sebagai era berakhirnya negara bangsa. Lanjutan itu, beliau menekankan kepada pembentukan dunia tanpa

Download - Mon, 04 May 2015 01:09:00 GMT

MALIM Bil. 10 (2009) 39 Kepimpinan Beretika dan ...

MALIM Bil. 10 (2009) 41 ETIKA DAN KEPIMPINAN BERKESAN Walaupun berbagai definisi diberikan mengenai etika tetapi tidak keterlaluan kalau dikatakan bahawa semuanya ...

Download - Sun, 03 May 2015 10:00:00 GMT

ISI KANDUNGAN

Pemakanan atau diet seimbang merupakan perkara utama di dalam penjagaan kesihatan tubuh badan anda. Demi mencapai diet seimbang seseorang itu

Download - Tue, 05 May 2015 11:52:00 GMT

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL - Institut Pendidikan ...

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL 1.0 PENGENALAN 1.1 LATAR BELAKANG Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi

Download - Tue, 05 May 2015 07:20:00 GMT

HALANGAN-HALANGAN KEPADA USAHA MEMUPUK KREATIVITI DI ...

Prosiding SKIKS 08 94 kebolehan untuk merancang pembelajaran sendiri para pelajarnya. Penekanan terhadap aspek personaliti pula bermaksud guru mempromosikan ciri-ciri ...

Download - Sat, 02 May 2015 15:09:00 GMT

pendekatan pendidikan moral

5 Dalam mengendalikan pendekatan penjelasan nilai, guru berperanan sebagai seorang fasilitator atau pembimbing. Guru perlu menerima segala keputusan yang telah diambil

Download - Sun, 03 May 2015 10:07:00 GMT

Page 1